Oktober

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10.
Het aantal beschikbare plaatsen is 60 rekeninghoudend met de anderhalve meter norm. Dat betekent dat je je voor een lezing op moet geven, anders dan in het verleden. Alle informatie vind je in het Maandbericht van oktober. Geen lid en belangstelling? Neem contact op met de ledenadministratie.
Voor het coronaprotocol bij onze lezingen

Donderdag 1 oktober

“Waterveiligheid” door Theo Aarsen
14.00 tot 16.00 uur Maranathakerk. Vooraf aanmelden

Lees meer

Kan Nederland nog overstromen?, door Theo Aarsen

Dit is het centrale thema van een lezing die Theo Aarsen regelmatig in het land houdt.
Het is september 1997. Kroonprins Willem Alexander is net dertig gewor-den. Paul Witteman vraagt hem in een interview waaraan hij de komende jaren zijn aandacht wil geven. “Watermanagement,” zegt hij. “Pardon, water-management?” reageert Witteman verbaasd.
De prins vertelt: “Jazeker, watermanagement. Water is iets fantastisch moois. Het is een primaire levensbehoefte, het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Het is een gevecht tegen water, of een gevecht voor te weinig wa-ter. Je kunt er echt alles mee doen. En bovenal is het een oer-Hollands iets.”
Bij Rijkswaterstaat, waterschappen, de TU-Delft en veel andere instanties reageert men op deze keuze verrast. In de twintig jaar daarna was er een on-gekende activiteit op het gebied van waterveiligheid.
Met zijn keuze trad de kroonprins in de sporen van zijn voorgangers. De prinsen van Oranje en de vroegmiddeleeuwse bestuurders van ons land ken-den de gevaren, maar zagen ook voor de mogelijkheden van het water. Tien eeuwen terug begon het nooit ophoudende gevecht tussen de bewoners van ons land met het water. Er werden moeilijke keuzes gemaakt. Dat alles werd bepalend voor het aanzien van ons land.
In de lezing gaat ir. Theo Aarsen in op oorzaken die tot overstromingen in de afgelopen eeuwen leidden, op de acties die daarop volgden en op de gevol-gen voor de ontwikkeling van ons land. Hij rondt af met de nationale hoog-water-beschermingsplannen die voor de komende jaren zijn voorzien. In deze lezing besteedt hij ook aandacht aan de situatie in Woerden.
Theo Aarsen studeert In 1971 aan de TU Delft af als civiel ingenieur. In zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat bekleedt hij diverse functies bij beleid, inspectie en uitvoering. In de laatste periode als directeur Water in Noord-Holland co-ördineert hij het werk aan de zeeweringen. Sinds zijn pensionering in 2012 verdiept hij zich in het Nederlandse water-management in historische context.

Maandag 5 oktober

Uurtje/5 km wandelen, verzamelen 10.00 uur, Aldi Staatsliedenkwartier.
Vooraf aanmelden

Dinsdag 13 oktober

“De charme van het ouder worden” door Betsy de Keizer
14.00 tot 16.00 uur Maranathakerk. Vooraf aanmelden

Lees meer

Betsy de Keizer is van professie makelaar. Ze is inmiddels 70-plusser, een vrouw met veel ervaring, wijsheid en inzicht in maatschappelijke ontwikke-lingen. Met veel passie geeft zij lezingen over het onderwerp:
De charme van het ouder worden en hoe u dankzij de nieuwste technische ontwikkelingen en hulpmiddelen, lang, comfortabel, zelfstandig en onafhan-kelijk in het eigen huis kunt blijven wonen. Ook laat Betsy zien hoe u uw leven zo kunt inrichten dat u geen of pas veel later thuiszorg nodig heeft. Dat geeft vrijheid en onafhankelijheid.
Samengevat komen in deze lezing de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De voordelen van het ouder worden.
 • Senioren zijn enorm belangrijk voor de maatschappij.
 • Hoe voorkom je eenzaamheid.
 • Het belang van vrijwilligerswerk.
 • Wel of niet verhuizen?
 • Hoe houd je de regie over je leven?
 • Het belang van opruimen, want senioren bewaren veel.
 • Het valrisico beperken in eigen huis.
 • Veiligheid.
 • Persoonsalarmering, vooral als je alleen woont.
 • Persoonlijke verzorging (zonder hulp van anderen).
 • Communicatie.
 • Domotica – woonhuisautomatisering.
 • Mantelzorg.
 • Handige hulpmiddelen. Ik heb allerlei hulpmiddelen bij me en ik laat zien hoe ze werken.

Donderdag 22 oktober

Samen wandelen, 10 km.
Verzamelen 09.30 uur, voorzijde station, opgeven is noodzakelijk, zie Maandbericht okotober

Donderdag 29 oktober

boek

“Samenwerken met je intuïtie” door Leonore Kester
14.00 tot 16.00 uur Maranathakerk. Vooraf aanmelden

Lees meer

In mijn lezing van 29 januari j.l. heb ik uitgebreid stil gestaan bij de werkingsgebieden van onze hersenen.
Een kort resumé:
Onze hersenen bestaan uit twee helften, verbonden door de zenuwbalk, het corpus callosum. Links is gerelateerd aan onze fysieke zintuigen, rechts maakt gebruik van innerlijke zintuigen. Beide hersenhelften hebben een verschillend trillingsniveau per seconde.
We hebben gesproken over het bewust worden van onze gedachten, bewust leven.
De lezing van vandaag zal beginnen met een summiere herhaling van de werkingsgebieden.
Ook handig voor diegenen die er de vorige keer niet bij konden zijn.
Vervolgens gaan we kijken of we bewustwording in kunnen zetten om ons leven te veranderen en/of te verbeteren.
Worden we beïnvloed door informatie, die we in de vorm van boodschappen ontvangen?
De uitwisseling van informatiestromen, of boodschappen, in onszelf en van buiten.
Soms botsen die informatiestromen en geven ons een ongemakkelijk gevoel.
Informatie die ons wordt aangereikt door onze omgeving en informatie die al in onszelf aanwezig is in onze ‘persoonlijke bibliotheek’.
Het is interessant om die ‘persoonlijke bibliotheek’ eens beter te bekijken.
Wanneer je je in een situatie bevindt die je niet langer voldoening geeft, kun je die situatie omvormen tot een situatie waarin je je wel thuis voelt. Je kunt je acties en reacties omvormen, veranderingen in je communicatie met je om-geving.
Een beslissing die je moet nemen, is vaak gebaseerd op eerdere ervaringen, daardoor maken we vergelijkbare keuzes en lopen tegen dezelfde dingen aan. Keuzes maken terwijl je het gevoel hebt dat je weinig te kiezen hebt.
Je kunt boodschappen uitwisselen met de natuur, dieren en mensen om je heen.
Dit alles met behulp van je innerlijke zintuigen van je rechterhersenhelft.

Het resultaat is balans in je leven, een prettiger gevoel over jezelf en anderen, kortom een gelukkiger periode die ik iedereen gun.
Leonore Kester
Mijn boek ‘Samenwerken met je intuïtie’ is deze middag te verkrijgen.
Desgewenst kan het gesigneerd worden.