Februari 2021

Door alle beperkingen van de coronamaatregelen kunnen wij helaas geen activiteiten in de maand februari organiseren. Ook de activiteiten van de Clubs en Cursussen zijn opgeschort.
Het Maandbericht van februari is wel verschenen en bij de leden bezorgd