Home

Over de vereniging
Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken

Opgericht 23 juli 2019  Aantal leden ca 250

Wie zijn wij?
De vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken (hierna: NVWO) is opgericht op 23 juli 2019. Deze nieuwe vereniging is ontstaan als gevolg van de afsplitsing en verzelfstandiging van het NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Woerden. Ruim 85 jaar was deze afdeling aangesloten bij het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk. Daar is per 31 december 2019 een eind aan gekomen. De activiteiten zijn met ingang van 2020 ongewijzigd voortgezet.

Wat doen wij?
NVWO is een netwerk voor actieve, eigentijdse, en zelfbewuste vrouwen, van vijftig (50) jaar en ouder, waarbij de ontmoeting centraal staat. Door veel verschillende activiteiten te organiseren hoopt het netwerk bij te dragen aan de ontwikkeling, creativiteit en het sociale netwerk van haar leden.   Er is werkelijk voor elk wat wils. Zo kunt u maandelijks lezingen en presentaties over actuele onderwerpen bijwonen.


Mooie ontmoetingsmogelijkheden bieden de maandelijkse koffieochtend in Parkcafé Bredius, de zondagse koffie in De Pompier (eveneens maandelijks) en de georganiseerde 5 en 10 km-wandelingen.
Andere netwerkbrede activiteiten zijn de kerstlunch, de nieuwjaarsbijeenkomst, de slotbijeenkomst en de excursies.
Verder zijn er diverse clubs (zo’n 8) op educatief- en sportief gebied. Op de pagina’s van de clubs en cursussen staat in grote lijnen wat zij doen.

Wilt u weten wat we in 2021 gedaan hebben? Bekijk het jaarverslag.


De leden krijgen negen keer per jaar een digitaal Maandbericht, waarin zij uitgebreid worden geïnformeerd over wat er in de betreffende maand zoal te doen is.

Wilt u lid worden van NVWO? Kijk dan op de pagina “Lid worden”. 

Statuten
Een exemplaar van de statuten is op te vragen bij de secretaris.

U kunt het privacy- en huishoudelijk reglement hieronder inzien

Kamer van Koophandel nr. 75426749; BTW vrij