Home

Over de vereniging
Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken

Opgericht 23 juli 2019  Aantal leden ca 250

Wie zijn wij?
De vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken (hierna: NVWO) is opgericht op 23 juli 2019. Deze nieuwe vereniging is ontstaan als gevolg van de afsplitsing en verzelfstandiging van het NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Woerden. Ruim 85 jaar was deze afdeling aangesloten bij het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk. Daar is per 31 december 2019 een eind aan gekomen. De activiteiten zijn met ingang van 2020 ongewijzigd voortgezet.

De vereniging heeft als doelen:

het omzien naar elkaar en gestalte geven aan betrokkenheid met elkaar: de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten via lezingen, deelname aan clubs en cursussen die worden georganiseerd vanuit het Netwerk. Het bestuur neemt ook deel aan activiteiten en probeert zoveel mogelijk bij lezingen te zijn om leden te kunnen ontmoeten. Het maandelijks digitale Maandbericht geeft de mogelijkheid om te attenderen op het programma.

het bevorderen van emancipatie van haar leden: de mogelijkheid om aan cursussen en clubs deel te nemen en lezingen bij te wonen zodat je je eigen mening kan over de informatie die wordt aangereikt.

het gestalte geven aan solidariteit met vrouwen in kwetsbare posities: concrete acties worden tijdig doorgegeven.

De leden krijgen negen keer per jaar een digitaal Maandbericht, waarin zij uitgebreid worden geïnformeerd over wat er in de betreffende maand zoal te doen is.

Wilt u lid worden van NVWO? Kijk dan op de pagina “Lid worden”. 

Statuten
Een exemplaar van de statuten is op te vragen bij de secretaris.

U kunt het privacy- en huishoudelijk reglement hieronder inzien

Kamer van Koophandel nr. 75426749; BTW vrij