Agenda

Uitgelicht

December

Hier onder vindt u de regels voor het bijwonen van de bijeenkomsten i.v.m de verslechterde corona situatie

Oplossing fotopuzzel
De beelden vindt u op de volgende locaties:
1. De jager (man met trekschuit), Rijnkade / Weteringdwarsstraat
2. De Pannenbakkers, Jozef Israelslaan / Leidsestraatweg, bij de Kwakelbrug 3. De Visser, Jozef Israelslaan / Rembrandtlaan, vijver bij de Kruiskerk
4. Het Mona Meisje, Jan van Beierenlaan tegenover de Willem van der Hoevelaan
5. Samenwerking, Meeuwenlaan hoek Burg. H.G. van Kempensingel
6. Welkom, Oudelandseweg/ Park Oudelandt
7. Drukkers in verzet, Kerkplein (Petruskerk)

Donderdag 2 december

“Verliefd, verloofd, getrouwd” door Ina Timmer, ambtenaar Burgerlijke stand en Arie Niks, studie kunstgeschiedenis.
14.00-16.00 uur, Maranathakerk

lees meer

Verliefd, verloofd, getrouwd!
30 jaar ambtenaar burgerlijke stand en 3.000 huwelijken voltrokken!
In haar lezing – die zij al op vele plaatsen heeft gehouden – neemt Ina
Timmer u humorvol en ontspannend mee (aan de hand van een PowerPointpresentatie met 150 lichtbeelden) door de geschiedenis van verbintenissen.

Wat heeft Karel de Grote ermee van doen? En wat heeft een vroegere paus
voor invloed gehad? Allerlei wetenswaardigheden komen aan de orde.
Kleding, koppelen, huwelijksbootje, bruidstaart, enz. Ook vertelt zij over
haar ervaringen met de gelukkigste dag van ruim 3.000 paren.
Ina geeft haar lezingen zowel overdag als ’s avonds. De opzet van de lezingen
is zodanig dat via een interactie vragen worden gesteld aan de zaal, maar
dat er ook ruimte is voor vragen door de bezoekers zelf. Uitgangspunt is dat
de toehoorders er wat van op moeten kunnen steken, maar ook een ontspannend aantal uurtjes hebben.
De lezingen duren 2 x 3 kwartier met een korte pauze. Ze is tot deze lezing
gekomen omdat haar enkele jaren geleden is gevraagd een inwerkboek te
maken voor nieuwe ambtenaren van de Burgerlijke Stand. De voorbereidingstijd
voor deze lezing was ruim 2 jaar, maar telkens wordt ze aangepast
als er weer nieuw materiaal is verkregen.

Zondag 5 december

Koffie drinken bij De Pompier, 11.30 uur

Maandag 6 december

5 km wandelen.
Verzamelen 10.00 uur,
op de hoek van Winkelcentrum Tournoysveld/Rembrandtlaan

Donderdag 16 december

Kerstlunch.
13.00-15.30 uur
Plein 7,
Grand Salon

In december geen soosochtend

Zet vast in uw agenda
Woensdag 12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
met schrijfster Josephine Rombouts. 14.00-16.00 uur, Maranathakerk

Uitgelicht

November

Fotowedstrijd
U heeft nog tot 5 november om uw oplossing voor de fotowedstrijd in te zenden. Klik hier om de foto’s te zien.

maandag 1 november

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur. We starten bij de Aldi in het Staatsliedenkwartier. Eventueel met auto. 

Een mooie september dag

donderdag 11 november

Presentatie door de heer J. Trapman, natuurfotograaf: Natuur, op de grens van land en water
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Tijd: 14.00-16.00 uur

Lees meer

Onze Waddenzee is een ondiepe kustzee die tweemaal per etmaal gedeeltelijk droog valt en tweemaal weer vol stroomt. Vanaf Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken is dat een enorm voedselgebied voor miljoenen trekvogels die hier ieder jaar gebruik van maken. In deze waddenbodem zit onvoorstelbaar veel voedsel waar de trekvogels tijdens hun reis naar het zuiden van profiteren om hun voedselvoorraad weer op te peppen. Maar niet alleen het voedsel is belangrijk, het is tevens voor sommige soorten van belang om te overwinteren of om te ruien. Het is internationaal van onschatbare waarde voor bijna alle trekvogels die uit het hoge Noorden hun vaak duizenden kilometers lange trektocht onderbreken om bij te tanken.

De duinen vormen van oudsher onze natuurlijke zeewering, maar onze drinkwatervoorziening komt ook voor een groot deel uit de duinen. De rijkdom aan natuur is er verrassend divers, planten, insecten, vogels en zoogdieren zorgen er voor dat de natuurliefhebber kan genieten van al dat moois. Door de natte duinmeertjes en vochtige duinpannen zijn er verschillende soorten orchideeën te vinden die elders in het land niet voorkomen.

zondag 14 november

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

vrijdag 19 november

hopelijk minder nat dan de wandeling van oktober

Samen wandelen (10 km),
Verzamelen uur 09.15 uur, station, centrumzijde
We gaan met de trein naar Hollandsche Rading.

woensdag 24 november

Presentatie door mevrouw Mirjam van den Bremen, ‘De rol van de bibliotheek in de veranderende samenleving’.
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10,
tijd: 14.00-16.00 uur

lees meer over deze lezing

Mirjam van den Bremen heeft ten behoeve van dit Maandbericht de volgende korte inleiding verstrekt op haar presentatie van 24 november. Zij vertelt dan graag meer over “wie we zijn, wat we doen en waarom”. Zij hoopt u dan allemaal te zien.
De Bibliotheek: motor van een vaardige samenleving
Je aanmelden voor een vaccinatieprik, belastingaangifte doen of een toeslag aanvragen, je bijsluiter kunnen lezen of kunnen videobellen: veel Nederlanders kunnen dit niet zonder hulp. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven en 4 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende digitaal vaardig. En wie denkt dat dit alleen onder oudere generaties voorkomt, heeft het mis. 24% van de 15- jarigen heeft een dusdanig leesniveau dat zij grote kans lopen als volwassene laaggeletterd te zijn. Maar ook wie nu afstudeert aan een hogeschool of universiteit weet dat hij of zij niet voldoende heeft aan dit diploma.
De samenleving verandert in hoog tempo en dat vraagt om een leven lang ontwikkelen. De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, komt voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving. 
Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er – samen met onze partners – voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers:
1. De Bibliotheek is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en
    ontmoetingsplek voor iedereen
2. De Bibliotheek ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang
    ontwikkelen’: basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan
    blijvende inzetbaarheid
3. De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier,
    het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale
    vaardigheden
4. De Bibliotheek is een informatiepunt voor vragen over de (digitale)
    overheid
5. De Bibliotheek biedt een fysieke én online collectie voor jeugd
    en volwassenen
Samen werken we aan 3 grote maatschappelijke opgaven:
1. Bijdragen aan de geletterde samenleving, met nadruk op een grote bijdrage
    aan het leesoffensief voor kinderen en jongeren;
2. Participatie in de informatiesamenleving, met ook aandacht voor
    mediawijsheid en de menselijke maat bij de digitale Overheid;
3. Iedere Nederlander de mogelijkheid te bieden om een leven lang te
    ontwikkelen, van instapcursussen tot toegang tot relevante informatie

donderdag 25 november

Textiel Biënnale Voedsel tot Nadenken Museum Rijswijk. Onder voorbehoud coronamaatregelen en tijdslot.  Opgeven noodzakelijk. Zie voor de adressen het Maandbericht van november.
Meer weten over de tentoonstelling? Bezoek de site van Museum Rijswijk
o.a. een tweetal video’s over de exposerende kunstenaars

vrijdag 26 november

10.30 uur soosochtend bij OOK, Rijnstraat

Zet vast in je agenda:
donderdag 2 december: Verliefd, verloofd, getrouwd. Lezing
donderdag 16 december: Kerstbijeenkomst

Uitgelicht

Oktober

PRIJSVRAAG
Waar staat dit beeld?
Hoe goed kent u uw eigen stad? Welke details vallen u op? Herkent u deze beelden?
Als u kunt aangeven waar in Woerden deze beelden staan, maakt u kans op een prijs. De winnaar trekken we uit de goede oplossingen.
In het Maandbericht van oktober staan de foto’s in zwart-wit. Hieronder ziet u ze in ‘full colour’.
Stuur uw oplossing in vóór 7 oktober naar
mailto:redactiemaandbericht@netwerkvrouwenwoerden.nl

Agenda Oktober

maandag 6 oktober

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur, station centrumzijde

zondag 10 oktober

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

dinsdag 12 oktober

Samen wandelen (10 km), langs de Kromme Rijn
Verzamelen 09.10 uur, station, centrumzijde

donderdag 14 oktober

‘Botgezondheid en osteoporose’ door Renee den Haring, verpleegkundig specialist.
14.00 -16.00 uur Maranathakerk

over deze lezing

Botontkalking is het brozer worden van de botten. Het wordt ook wel osteoporose genoemd. De aandoening komt vooral op latere leeftijd voor en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een verandering in structuur van het bot, hierdoor is de sterkte (nog) minder. Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van vergrijzing en de lifestyle, neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (comorbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen. 
Het programma van Renée den Haring in het kort:

  • Uitleg over het proces botaanmaak en botafbraak; 
  • Hoe ontstaat osteoporose;
  • De gevaren die op de loer liggen bij osteoporose;
  • Een korte uitleg over botuitzaaiingen bij een kwaadaardige ziekte;
  • Wat is aan osteoporose te doen; o.a. medicatie, voeding, lifestyle, supplementen;
  • Afsluiting en vragen. 

donderdag 28 oktober

Twee presentaties:
→ De kunstvorm ‘fotografie’ door Aart Sliedrecht (lid van de Kunstkring Woerden).
→ Artsen Zonder Grenzen. De heer Wouter van Empelen, voormalig projectcoördinator in oorlogs- en rampgebieden, vertelt wat het werken voor deze organisatie inhoudt.
14.00 – 16.00 uur  Maranathakerk

meer over deze lezingen

Aart Sliedrecht zal terugblikken op de recente expositie van foto’s van Hans van Ommeren in het Stadsmuseum Woerden ‘Ik schilder met licht. Hans van Ommeren’. Verder zal Aart vertellen over zijn eigen werk en over de projecten waarmee hij nu bezig is (o.a. 650 jaar Woerden).

Met regelmaat organiseert Artsen zonder Grenzen bijeenkomsten voor donateurs, supporters en geïnteresseerden waarbij meer achtergrondinformatie wordt gegeven over hun organisatie en hun werk.
De heer Van Empelen vertelt ons netwerk er alles over. U kunt met hem in gesprek gaan.
Voor meer informatie https://www.artsenzondergrenzen.nl/

vrijdag 29 oktober

10.30 uur soosochtend bij De Pompier

Uitgelicht

September

woensdag 1 september

Jaaropening m.m.v. Josine Droogendijk: Koningin Máxima, stijlicoon. 14.00-16.00 uur, Maranathakerk.

meer over deze lezing

Waar koopt koningin Máxima haar kleding? Hoe wordt het gemaakt en be-waard? Welke kleuren draagt ze wel en welke juist niet? Op deze vragen geeft Josine Droogendijk, bekend van Blauw Bloed en Vorsten, antwoord tijdens haar lezing op de openingsbijeenkomst van 1 september. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal neemt ze ons mee naar de koninklijke garderobe, zodat we voorgoed met andere ogen kijken naar het voorkomen van onze mooie koningin. Zij is auteur van de bestseller ‘De magie van Máxima’ (2018).
Josine begon als puber het weblog ‘Máxima is cool’. Inmiddels is haar site (www.modekoninginmaxima.nl) uitgegroeid tot de populairste royalsite.

maandag 6 september

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur, parkeerplaats Linschoterbos

zondag 12 september

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

dinsdag 14 september

Samen wandelen, Harmelen, 10 km. Verzamelen 9.30 uur, parkeerplaats Cattenbroekerplas

onze wandeling van juli

dinsdag 21 september

Dubbellezing: De kunst van het lachen door Jos van Hulsen en
Leven en werk van David Hockney door Diny van der Aalsvoort.
14.00-16.00 uur, Maranathakerk.

lees meer over deze lezingen

De kunst van het lachen
Zelden zijn meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. De humor die in de schilderwerken besloten ligt moet voor tijdgenoten gemakkelijk herkenbaar zijn geweest. Nu, vier eeuwen later zijn die beeldgrappen moeilijker te ontrafelen.
“Niets zegt meer over een cultuur dan dat waarover gelachen wordt,” zei iemand eens. Hiermee sla je de spijker op de kop. Want hoewel humor op het eerste gezicht vooral een vermakelijk tijdverdrijf lijkt, geven grappen ons inzicht in de cultuur waarin ze ontstaan. Ze laten zien wat taboe was en wat niet. Wat verbroedering was en uitsluiting.
Hollanders stonden in de zeventiende eeuw bekend om hun vrolijkheid en humor. Ze werden erom geprezen, al vonden buitenlanders ze soms wel wat te platvloers.
Anna Roemer Visscher zei hierover in 1600: “Hy is niet wijs, die niet bij wijlen sot kan sijn.”
Bovendien was lachen gezond, daar is ieder het over eens, zolang het met mate gebeurt.

‘Leven en werk van de Britse kunstenaar David Hockney’
David Hockney is een van de langst levende Engelse schilders. Hij werd geboren in 1937 en schildert nog steeds. Hij is ook een van de weinigen die er in slagen om het hele jaar door ergens exposities te hebben. Diny vertelt aan de hand van afbeeldingen van zijn werk over zijn ontwikkeling in zijn werk in vier hoogtepunten: Los Angeles als zijn woonplaats; overwegingen gelet op het gebruik van fotografie, film, video, Ipad; overwegingen gelet op techniek om uit te beelden en overwegingen gelet op onderwerp.

woensdag 22 september

Excursie Dalí, Noordbrabants Museum, Den Bosch.
Voor deze excursie moet je je opgeven. Zie de informatie in het Maandbericht van september.

lees meer

Salvador Dalí (1904-1989) was méér dan een geniaal kunstenaar: ook als mens was hij een ‘bijzonder portret’. Dalí’s fantasie kende geen grenzen; zijn leven was één groot, vaak provocerend optreden. Hij stond graag in de schijnwerpers en zocht de aandacht van de massa. Hij cultiveerde zijn uiterlijk, schitterde in magazines, trad op in talkshows en was veelvuldig in het nieuws. Daarnaast dook hij regelmatig op in zelfontworpen advertenties en reclamespots. Hiermee maakte hij zichzelf tot een wereldberoemd en onsterfelijk merk.
Tijdens de tentoonstelling kom je erachter hoe Dalí zich al op zeer jonge leeftijd ontwikkelde tot kunstenaar en hoe hij er alles aan deed om de aandacht op zichzelf te vestigen. En met succes. Zijn sprankelende humor, vergaande passie, bewuste provocatie, opmerkelijke uitspraken en natuurlijk zijn markante snor vielen op.
Op de site van het museum kun je meer lezen over deze tentoonstelling

vrijdag 24 september

Soosochtend, 10.30 uur in het Brediuspark

Uitgelicht

Augustus 2021

maandag 2 augustus

5 km wandeling.
Startpunt: restaurant de Edge. Meer van Annecy 20. Tijd 10.00 uur

zondag 8 augustus

Koffiedrinken bij De Pompier vanaf 11.30

woensdag 11 augustus

Samen wandelen 10 km
Verzamelen 09.45 uur, aan de voorkant van het station (buiten).
Haarrijnse Plas en het Maximapark

Omdat nog steeds de anderhalve meter maatregel geldt, vinden wij het verstandig de groep op dit moment niet te groot te maken; maximaal 10 deelneemsters. Dit betekent dat u zich deze keer voor 8 augustus moet opgeven.

vrijdag 27 augustus

Soosochtend 10.30 uur in het Brediuspark, Kievietstraat 42

Uitgelicht

Juli 2021

Hoera! We hebben weer een agenda.

Maandag 5 juli

5 km-wandeling:
Starttijd 10.00 uur
Verzamelen op de parkeerplaats van de Laatste Eer, Oudelandseweg 52
Aanmelden niet nodig.

Zondag 11 juli

Koffiedrinken in De Pompier vanaf 11.30 uur.

Woensdag 14 juli

10 km-wandeling
Verzamelen 09.45 uur, aan de voorkant van het station (buiten).
We nemen de trein van 09.52 naar Vleuten. Vandaar lopen we door de “nieuwe natuur” van Landgoed Haarzuilens (Natuurmonumenten) en weer terug naar station Vleuten.
Omdat nog steeds de anderhalve meter maatregel geldt, is ditmaal het aantal deelneemsters beperkt tot 10. Opgeven is noodzakelijk (zie de Nieuwsbrief van juni, via de mail toegezonden)

dinsdag 20 juli

Algemene Ledenvergadering. Uitnodiging en agenda volgen via de mail

Vrijdag 30 juli

Soosochtend
10.30 uur in het Bredius park, Kievietstraat 42.

Uitgelicht

April 2021

Nog steeds geen agenda. Begin deze maand is wel het Maandbericht van april verschenen met de namen van de twee aspirant bestuursleden. Hopelijk kunnen we in september de nieuwe bestuursleden voorstellen aan de ledenvergadering. Dan kunnen we feestelijk afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden.

In het aprilnummer een tip om anders door onze gemeente te wandelen. Stichting KUNSTaandenRIJN heeft tot en met 15 april de ThuisKunstroute georganiseerd. Op de site vindt u verschillende wandel- en fietsroutes.
http://kunstaandenrijn.nl/2021/03/02/thuiskunstroute/