December

Hier onder vindt u de regels voor het bijwonen van de bijeenkomsten i.v.m de verslechterde corona situatie

Oplossing fotopuzzel
De beelden vindt u op de volgende locaties:
1. De jager (man met trekschuit), Rijnkade / Weteringdwarsstraat
2. De Pannenbakkers, Jozef Israelslaan / Leidsestraatweg, bij de Kwakelbrug 3. De Visser, Jozef Israelslaan / Rembrandtlaan, vijver bij de Kruiskerk
4. Het Mona Meisje, Jan van Beierenlaan tegenover de Willem van der Hoevelaan
5. Samenwerking, Meeuwenlaan hoek Burg. H.G. van Kempensingel
6. Welkom, Oudelandseweg/ Park Oudelandt
7. Drukkers in verzet, Kerkplein (Petruskerk)

Donderdag 2 december

“Verliefd, verloofd, getrouwd” door Ina Timmer, ambtenaar Burgerlijke stand en Arie Niks, studie kunstgeschiedenis.
14.00-16.00 uur, Maranathakerk

lees meer

Verliefd, verloofd, getrouwd!
30 jaar ambtenaar burgerlijke stand en 3.000 huwelijken voltrokken!
In haar lezing – die zij al op vele plaatsen heeft gehouden – neemt Ina
Timmer u humorvol en ontspannend mee (aan de hand van een PowerPointpresentatie met 150 lichtbeelden) door de geschiedenis van verbintenissen.

Wat heeft Karel de Grote ermee van doen? En wat heeft een vroegere paus
voor invloed gehad? Allerlei wetenswaardigheden komen aan de orde.
Kleding, koppelen, huwelijksbootje, bruidstaart, enz. Ook vertelt zij over
haar ervaringen met de gelukkigste dag van ruim 3.000 paren.
Ina geeft haar lezingen zowel overdag als ’s avonds. De opzet van de lezingen
is zodanig dat via een interactie vragen worden gesteld aan de zaal, maar
dat er ook ruimte is voor vragen door de bezoekers zelf. Uitgangspunt is dat
de toehoorders er wat van op moeten kunnen steken, maar ook een ontspannend aantal uurtjes hebben.
De lezingen duren 2 x 3 kwartier met een korte pauze. Ze is tot deze lezing
gekomen omdat haar enkele jaren geleden is gevraagd een inwerkboek te
maken voor nieuwe ambtenaren van de Burgerlijke Stand. De voorbereidingstijd
voor deze lezing was ruim 2 jaar, maar telkens wordt ze aangepast
als er weer nieuw materiaal is verkregen.

Zondag 5 december

Koffie drinken bij De Pompier, 11.30 uur

Maandag 6 december

5 km wandelen.
Verzamelen 10.00 uur,
op de hoek van Winkelcentrum Tournoysveld/Rembrandtlaan

Donderdag 16 december

Kerstlunch.
13.00-15.30 uur
Plein 7,
Grand Salon

In december geen soosochtend

Zet vast in uw agenda
Woensdag 12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
met schrijfster Josephine Rombouts. 14.00-16.00 uur, Maranathakerk

November

Fotowedstrijd
U heeft nog tot 5 november om uw oplossing voor de fotowedstrijd in te zenden. Klik hier om de foto’s te zien.

maandag 1 november

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur. We starten bij de Aldi in het Staatsliedenkwartier. Eventueel met auto. 

Een mooie september dag

donderdag 11 november

Presentatie door de heer J. Trapman, natuurfotograaf: Natuur, op de grens van land en water
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Tijd: 14.00-16.00 uur

Lees meer

Onze Waddenzee is een ondiepe kustzee die tweemaal per etmaal gedeeltelijk droog valt en tweemaal weer vol stroomt. Vanaf Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken is dat een enorm voedselgebied voor miljoenen trekvogels die hier ieder jaar gebruik van maken. In deze waddenbodem zit onvoorstelbaar veel voedsel waar de trekvogels tijdens hun reis naar het zuiden van profiteren om hun voedselvoorraad weer op te peppen. Maar niet alleen het voedsel is belangrijk, het is tevens voor sommige soorten van belang om te overwinteren of om te ruien. Het is internationaal van onschatbare waarde voor bijna alle trekvogels die uit het hoge Noorden hun vaak duizenden kilometers lange trektocht onderbreken om bij te tanken.

De duinen vormen van oudsher onze natuurlijke zeewering, maar onze drinkwatervoorziening komt ook voor een groot deel uit de duinen. De rijkdom aan natuur is er verrassend divers, planten, insecten, vogels en zoogdieren zorgen er voor dat de natuurliefhebber kan genieten van al dat moois. Door de natte duinmeertjes en vochtige duinpannen zijn er verschillende soorten orchideeën te vinden die elders in het land niet voorkomen.

zondag 14 november

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

vrijdag 19 november

hopelijk minder nat dan de wandeling van oktober

Samen wandelen (10 km),
Verzamelen uur 09.15 uur, station, centrumzijde
We gaan met de trein naar Hollandsche Rading.

woensdag 24 november

Presentatie door mevrouw Mirjam van den Bremen, ‘De rol van de bibliotheek in de veranderende samenleving’.
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10,
tijd: 14.00-16.00 uur

lees meer over deze lezing

Mirjam van den Bremen heeft ten behoeve van dit Maandbericht de volgende korte inleiding verstrekt op haar presentatie van 24 november. Zij vertelt dan graag meer over “wie we zijn, wat we doen en waarom”. Zij hoopt u dan allemaal te zien.
De Bibliotheek: motor van een vaardige samenleving
Je aanmelden voor een vaccinatieprik, belastingaangifte doen of een toeslag aanvragen, je bijsluiter kunnen lezen of kunnen videobellen: veel Nederlanders kunnen dit niet zonder hulp. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven en 4 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende digitaal vaardig. En wie denkt dat dit alleen onder oudere generaties voorkomt, heeft het mis. 24% van de 15- jarigen heeft een dusdanig leesniveau dat zij grote kans lopen als volwassene laaggeletterd te zijn. Maar ook wie nu afstudeert aan een hogeschool of universiteit weet dat hij of zij niet voldoende heeft aan dit diploma.
De samenleving verandert in hoog tempo en dat vraagt om een leven lang ontwikkelen. De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, komt voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving. 
Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er – samen met onze partners – voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers:
1. De Bibliotheek is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en
    ontmoetingsplek voor iedereen
2. De Bibliotheek ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang
    ontwikkelen’: basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan
    blijvende inzetbaarheid
3. De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier,
    het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale
    vaardigheden
4. De Bibliotheek is een informatiepunt voor vragen over de (digitale)
    overheid
5. De Bibliotheek biedt een fysieke én online collectie voor jeugd
    en volwassenen
Samen werken we aan 3 grote maatschappelijke opgaven:
1. Bijdragen aan de geletterde samenleving, met nadruk op een grote bijdrage
    aan het leesoffensief voor kinderen en jongeren;
2. Participatie in de informatiesamenleving, met ook aandacht voor
    mediawijsheid en de menselijke maat bij de digitale Overheid;
3. Iedere Nederlander de mogelijkheid te bieden om een leven lang te
    ontwikkelen, van instapcursussen tot toegang tot relevante informatie

donderdag 25 november

Textiel Biënnale Voedsel tot Nadenken Museum Rijswijk. Onder voorbehoud coronamaatregelen en tijdslot.  Opgeven noodzakelijk. Zie voor de adressen het Maandbericht van november.
Meer weten over de tentoonstelling? Bezoek de site van Museum Rijswijk
o.a. een tweetal video’s over de exposerende kunstenaars

vrijdag 26 november

10.30 uur soosochtend bij OOK, Rijnstraat

Zet vast in je agenda:
donderdag 2 december: Verliefd, verloofd, getrouwd. Lezing
donderdag 16 december: Kerstbijeenkomst