Lidmaatschap

Lid worden

De contributie bedraagt voor het jaar 2024 € 45,00 per jaar.
U kunt alle lezingen bijwonen en deelnemen aan de fiets- en wandeltochten.
U kunt ook lid worden van de verschillende clubs of u inschrijven voor een cursus. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd die verschilt per activiteit.

Wat betreft de aansprakelijkheid van het bestuur wijzen wij u op het volgende:
Ieder neemt deel aan onze activiteiten voor eigen risico. De NVWO, haar bestuursleden en haar medewerksters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden:
-voor de gevolgen van verlies,
-schade of kosten ontstaan door een ter beschikking gestelde dienst,
-door het gebruik van een vervoermiddel
-of welke oorzaak dan ook verband houdende met de voorbereiding en de organisatie van of tijdens activiteiten.
Het bestuur gaat ervan uit dat de leden adequaat zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ziektekosten.

Heeft u belangstelling voor een lidmaatschap? Neem contact op met de ledenadministratie

E-mailadres ledenadministratie