Clubs en Cursussen

U kunt deelnemen aan verschillende clubs en cursussen. Hier zijn kosten aan verbonden.
Wilt u meer weten, neem contact op met het bestuurslid clubs en cursussen, klik hier.

Nieuw

Cursus Figuratieve kunst na 1945, een verkenning

Vrijdagmiddag 8 en 22 april om 14.00 uur in de Maranathakerk
Kosten € 25,–

Meer over deze cursus

Onder Figuratieve kunst verstaan we een type schilderkunst dat de ons omringende omgeving op herkenbare wijze uitbeeldt. Deze figuratieve – ook wel realistisch genoemde – schilderkunst kent een zeer lange traditie. In de loop der eeuwen fluctueerde overigens de waardering voor dit realisme: dan weer geprezen, dan weer verguisd. Maar het zou tot de 20e eeuw duren, voordat de realisten qua waardering daadwerkelijk in het nauw werden gedreven, nl. met de opkomst van de abstracte kunst.
Gelukkig waren en zijn er altijd kunstenaars die tegen de heersende trends ingaan, zij bleven werken in een figuratieve trant die hen zelf aanstond. Aan een aantal van deze ‘vrije’ geesten besteden we in deze cursus aandacht. Dan merken we gelijk hoe verschillend kunstenaars naar die omringende werkelijkheid keken: soms komt de eenzaamheid van de grote stad naar voren, dan weer de verstilling van kleine objecten, maar heel vaak wordt er ook met humor en een milde glimlach gekeken naar het menselijk bedrijf. We besteden aandacht aan het latere werk van Edward Hopper, maar ook aan kunstenaars als David Hockney, Johannes Gruetzke, Herman Gordijn en anderen.

Aanbod
Clubs
 • Gymnastiek: op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00. Oefeningen om conditie, houding en soepelheid te verbeteren en te behouden
 • De eetclub: een maal per maand samen eten in een ander restaurant in Woerden
 • Gespreksgroep: discussiëren over een actueel onderwerp (een maal per zes weken)
 • Wandelen 10: een maal per maand een afstand van 10 tot 12 km. Met het openbaar vervoer naar het startpunt
 • Wandelen 5: een maal per maand in Woerden een afstand van 5 km.
 • Filmclub: samen naar de film in Annex Woerden, de frequentie is mede afhankelijk van het aanbod
 • Zondagochtend: iedere tweede zondag van de maand koffiedrinken, 11.30.
 • Tuinclub: Er zijn twee tuinclubs, die regelmatig bijeenkomen om elkaars tuinen te bezoeken, informatie uit te wisselen en op excursie gaan.
 • Soos: de laatste vrijdag van de maand koffie en een praatje, 10.30.
Cursussen
 • Yoga: maandagmiddag 13.30 tot 14.30
 • Leesgroep: er zijn twee leesgroepen die om de zes weken samen komen om een boek te bespreken
 • Koor: een maal per veertien dagen repetitie van 10.00 tot 11.45.
 • Luisteren naar muziek: per bijeenkomst wordt uitleg gegeven over een onderwerp uit de muziek(geschiedenis).
 • Spaans: in een kleine groep leren spreken en luisteren.
 • Kunst: twee maal per verenigingsjaar een korte cursus over een thema uit de kunstgeschiedenis, vaak verbonden met een actuele tentoonstelling
  Nieuw
  Figuratieve kunst na 1945
  8 en 22 april
 • Kookclub in oprichting