Clubs en Cursussen

U kunt deelnemen aan verschillende clubs en cursussen.
Voor een cursus is cursusgeld verschuldigd.
De kosten voor de activiteiten van de clubs komen voor eigen rekening, denk aan reiskosten, consumpties etc.
Wilt u meer weten, neem contact op met het bestuurslid clubs en cursussen, klik hier.

Aanbod
Clubs
 • Kookclub
 • De eetclub: een maal per maand samen eten in een ander restaurant in Woerden
 • Wandelen 10: een maal per maand een afstand van 10 tot 12 km. Met het openbaar vervoer naar het startpunt
 • Wandelen 5: een maal per maand in Woerden een afstand van 5 km.
 • Filmclub: samen naar de film in Annex Woerden, de frequentie is mede afhankelijk van het aanbod
 • Zondagochtend: iedere tweede zondag van de maand koffiedrinken, 11.30.
 • Tuinclub: Er zijn twee tuinclubs, die regelmatig bijeenkomen om tuinen te bezoeken en informatie uit te wisselen.
 • Koffiedrinken de laatste vrijdag van de maand, 10.30.
  • Excursies
   • Aanschuiven voor de lunch
Cursussen
 • Yoga: maandagmiddag 13.30 tot 14.30
  • Gymnastiek: op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00. Oefeningen om conditie, houding en soepelheid te verbeteren en te behouden
 • Leesgroep: er zijn twee leesgroepen die om de zes weken samen komen om een boek te bespreken
 • Koor: een maal per veertien dagen repetitie van 10.00 tot 11.45.
 • Luisteren naar muziek: per bijeenkomst wordt uitleg gegeven over een onderwerp uit de muziek(geschiedenis).
 • Spaans: in een kleine groep leren spreken en luisteren.
 • Kunst: twee maal per verenigingsjaar een korte cursus over een thema uit de kunstgeschiedenis, vaak verbonden met een actuele tentoonstelling