Clubs en Cursussen

U kunt deelnemen aan verschillende clubs en cursussen. Hier zijn kosten aan verbonden.
Wilt u meer weten, neem contact op met het bestuurslid clubs en cursussen, klik hier.

Aanbod
Clubs
 • Gymnastiek: op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00. Oefeningen om conditie, houding en soepelheid te verbeteren en te behouden
 • De eetclub: een maal per maand samen eten in een ander restaurant in Woerden
 • Gespreksgroep: discussiëren over een actueel onderwerp (een maal per zes weken)
 • Wandelen 10: een maal per maand een afstand van 10 tot 12 km. Met het openbaar vervoer naar het startpunt
 • Wandelen 5: een maal per maand in Woerden een afstand van 5 km.
 • Filmclub: samen naar de film in Annex Woerden, de frequentie is mede afhankelijk van het aanbod
 • Zondagochtend: iedere tweede zondag van de maand koffiedrinken, 11.30.
 • Tuinclub: Er zijn twee tuinclubs, die regelmatig bijeenkomen om elkaars tuinen te bezoeken, informatie uit te wisselen en op excursie gaan.
 • Soos: de laatste vrijdag van de maand koffie en een praatje, 10.30.
Cursussen
 • Yoga: maandagmiddag 13.30 tot 14.30
 • Leesgroep: er zijn twee leesgroepen die om de zes weken samen komen om een boek te bespreken
 • Koor: een maal per veertien dagen repetitie van 10.00 tot 11.45.
 • Luisteren naar muziek: per bijeenkomst wordt uitleg gegeven over een onderwerp uit de muziek(geschiedenis).
 • Spaans: in een kleine groep leren spreken en luisteren.
 • Kunst: twee maal per verenigingsjaar een korte cursus over een thema uit de kunstgeschiedenis, vaak verbonden met een actuele tentoonstelling
  Nieuw
  Figuratieve kunst na 1945
  8 en 22 april
 • Kookclub in oprichting