November

Fotowedstrijd
U heeft nog tot 5 november om uw oplossing voor de fotowedstrijd in te zenden. Klik hier om de foto’s te zien.

maandag 1 november

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur. We starten bij de Aldi in het Staatsliedenkwartier. Eventueel met auto. 

Een mooie september dag

donderdag 11 november

Presentatie door de heer J. Trapman, natuurfotograaf: Natuur, op de grens van land en water
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Tijd: 14.00-16.00 uur

Lees meer

Onze Waddenzee is een ondiepe kustzee die tweemaal per etmaal gedeeltelijk droog valt en tweemaal weer vol stroomt. Vanaf Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken is dat een enorm voedselgebied voor miljoenen trekvogels die hier ieder jaar gebruik van maken. In deze waddenbodem zit onvoorstelbaar veel voedsel waar de trekvogels tijdens hun reis naar het zuiden van profiteren om hun voedselvoorraad weer op te peppen. Maar niet alleen het voedsel is belangrijk, het is tevens voor sommige soorten van belang om te overwinteren of om te ruien. Het is internationaal van onschatbare waarde voor bijna alle trekvogels die uit het hoge Noorden hun vaak duizenden kilometers lange trektocht onderbreken om bij te tanken.

De duinen vormen van oudsher onze natuurlijke zeewering, maar onze drinkwatervoorziening komt ook voor een groot deel uit de duinen. De rijkdom aan natuur is er verrassend divers, planten, insecten, vogels en zoogdieren zorgen er voor dat de natuurliefhebber kan genieten van al dat moois. Door de natte duinmeertjes en vochtige duinpannen zijn er verschillende soorten orchideeën te vinden die elders in het land niet voorkomen.

zondag 14 november

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

vrijdag 19 november

hopelijk minder nat dan de wandeling van oktober

Samen wandelen (10 km),
Verzamelen uur 09.15 uur, station, centrumzijde
We gaan met de trein naar Hollandsche Rading.

woensdag 24 november

Presentatie door mevrouw Mirjam van den Bremen, ‘De rol van de bibliotheek in de veranderende samenleving’.
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10,
tijd: 14.00-16.00 uur

lees meer over deze lezing

Mirjam van den Bremen heeft ten behoeve van dit Maandbericht de volgende korte inleiding verstrekt op haar presentatie van 24 november. Zij vertelt dan graag meer over “wie we zijn, wat we doen en waarom”. Zij hoopt u dan allemaal te zien.
De Bibliotheek: motor van een vaardige samenleving
Je aanmelden voor een vaccinatieprik, belastingaangifte doen of een toeslag aanvragen, je bijsluiter kunnen lezen of kunnen videobellen: veel Nederlanders kunnen dit niet zonder hulp. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven en 4 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende digitaal vaardig. En wie denkt dat dit alleen onder oudere generaties voorkomt, heeft het mis. 24% van de 15- jarigen heeft een dusdanig leesniveau dat zij grote kans lopen als volwassene laaggeletterd te zijn. Maar ook wie nu afstudeert aan een hogeschool of universiteit weet dat hij of zij niet voldoende heeft aan dit diploma.
De samenleving verandert in hoog tempo en dat vraagt om een leven lang ontwikkelen. De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, komt voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving. 
Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er – samen met onze partners – voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers:
1. De Bibliotheek is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en
    ontmoetingsplek voor iedereen
2. De Bibliotheek ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang
    ontwikkelen’: basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan
    blijvende inzetbaarheid
3. De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren van leesplezier,
    het bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale
    vaardigheden
4. De Bibliotheek is een informatiepunt voor vragen over de (digitale)
    overheid
5. De Bibliotheek biedt een fysieke én online collectie voor jeugd
    en volwassenen
Samen werken we aan 3 grote maatschappelijke opgaven:
1. Bijdragen aan de geletterde samenleving, met nadruk op een grote bijdrage
    aan het leesoffensief voor kinderen en jongeren;
2. Participatie in de informatiesamenleving, met ook aandacht voor
    mediawijsheid en de menselijke maat bij de digitale Overheid;
3. Iedere Nederlander de mogelijkheid te bieden om een leven lang te
    ontwikkelen, van instapcursussen tot toegang tot relevante informatie

donderdag 25 november

Textiel Biënnale Voedsel tot Nadenken Museum Rijswijk. Onder voorbehoud coronamaatregelen en tijdslot.  Opgeven noodzakelijk. Zie voor de adressen het Maandbericht van november.
Meer weten over de tentoonstelling? Bezoek de site van Museum Rijswijk
o.a. een tweetal video’s over de exposerende kunstenaars

vrijdag 26 november

10.30 uur soosochtend bij OOK, Rijnstraat

Zet vast in je agenda:
donderdag 2 december: Verliefd, verloofd, getrouwd. Lezing
donderdag 16 december: Kerstbijeenkomst

Oktober

PRIJSVRAAG
Waar staat dit beeld?
Hoe goed kent u uw eigen stad? Welke details vallen u op? Herkent u deze beelden?
Als u kunt aangeven waar in Woerden deze beelden staan, maakt u kans op een prijs. De winnaar trekken we uit de goede oplossingen.
In het Maandbericht van oktober staan de foto’s in zwart-wit. Hieronder ziet u ze in ‘full colour’.
Stuur uw oplossing in vóór 7 oktober naar
mailto:redactiemaandbericht@netwerkvrouwenwoerden.nl

Agenda Oktober

maandag 6 oktober

Uurtje/5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur, station centrumzijde

zondag 10 oktober

Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

dinsdag 12 oktober

Samen wandelen (10 km), langs de Kromme Rijn
Verzamelen 09.10 uur, station, centrumzijde

donderdag 14 oktober

‘Botgezondheid en osteoporose’ door Renee den Haring, verpleegkundig specialist.
14.00 -16.00 uur Maranathakerk

over deze lezing

Botontkalking is het brozer worden van de botten. Het wordt ook wel osteoporose genoemd. De aandoening komt vooral op latere leeftijd voor en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een verandering in structuur van het bot, hierdoor is de sterkte (nog) minder. Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van vergrijzing en de lifestyle, neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (comorbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen. 
Het programma van Renée den Haring in het kort:

  • Uitleg over het proces botaanmaak en botafbraak; 
  • Hoe ontstaat osteoporose;
  • De gevaren die op de loer liggen bij osteoporose;
  • Een korte uitleg over botuitzaaiingen bij een kwaadaardige ziekte;
  • Wat is aan osteoporose te doen; o.a. medicatie, voeding, lifestyle, supplementen;
  • Afsluiting en vragen. 

donderdag 28 oktober

Twee presentaties:
→ De kunstvorm ‘fotografie’ door Aart Sliedrecht (lid van de Kunstkring Woerden).
→ Artsen Zonder Grenzen. De heer Wouter van Empelen, voormalig projectcoördinator in oorlogs- en rampgebieden, vertelt wat het werken voor deze organisatie inhoudt.
14.00 – 16.00 uur  Maranathakerk

meer over deze lezingen

Aart Sliedrecht zal terugblikken op de recente expositie van foto’s van Hans van Ommeren in het Stadsmuseum Woerden ‘Ik schilder met licht. Hans van Ommeren’. Verder zal Aart vertellen over zijn eigen werk en over de projecten waarmee hij nu bezig is (o.a. 650 jaar Woerden).

Met regelmaat organiseert Artsen zonder Grenzen bijeenkomsten voor donateurs, supporters en geïnteresseerden waarbij meer achtergrondinformatie wordt gegeven over hun organisatie en hun werk.
De heer Van Empelen vertelt ons netwerk er alles over. U kunt met hem in gesprek gaan.
Voor meer informatie https://www.artsenzondergrenzen.nl/

vrijdag 29 oktober

10.30 uur soosochtend bij De Pompier