Februari


Het al dan niet doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van de coronamaatregelen. Bij programmawijzigingen ontvangt u via de email bericht. Wij controleren aan de deur de coronatoegangsapp.

Maandag 7 februari
Uurtje\5 km wandelen. Verzamelen 10.00 uur.
Bij supermarkt Plus in Kamerik

Dinsdag 8 februari
De luxe van genoeg, door Martin van der Gaag.
Maranathakerk, 14.00-16.00 uur

Meer over deze lezing

Waar heb jij te veel van? En waarvan te weinig? In Nederland is alles te koop, kan en mag heel veel. Een enorme rijkdom, waarin je makkelijk aanneemt dat dús ook alles móet. De nieuwste spullen, de laatste mode, doorlopend snacken, de wereld bereizen, een carrière, een gezin, lekker groot wonen, 24/7 bereikbaar zijn. Het resultaat? Soms overgewicht, armoede, slaapgebrek, burn out of eenzaamheid. Meer mensen ervaren een gebrek aan ruimte in hun huis, hoofd en agenda. En een onbevredigend gevoel rond de belangrijke, maar weinig urgente vraag wat er voor hen nou écht toe doet. Eén manier om tot meer ruimte, tijd en voldoening te komen is meer regie nemen, bewuster leven en leren schrappen. Maar hoe pak je dat dan aan? Martin van der Gaag, auteur van De luxe van Genoeg sprak tientallen mensen over die uitdagingen en paste ook zelf vele vereenvoudigingen toe.

Zondag 13 februari
Koffiedrinken bij De Pompier, 11.30 uur

Woensdag 23 februari
Woeste wijven en wijze wieven, door Wendy de Keyzer.

Meer over deze lezing

‘Geschiedenis vertelt vaak het verhaal van grote mannen, koningen en krijgers. Toch is ongeveer de helft van de bevolking vrouw, welk stempel hebben vrouwen op de geschiedenis in Utrecht gedrukt? Met name vanaf de jaren zestig kwam er meer aandacht voor gender- en vrouwengeschiedenis. Deze lezing werpt op humoristische wijze licht op het leven van Utrechtse vrouwen vanaf de Middeleeuwen tot nu, die soms dwars tegen de conventies in vorm gaven aan de maatschappij waarin zij leefden. Daar was soms veel moed voor nodig. Het waren doorgaans dan ook bijzonder ‘woeste wijven of wijze wieven’. Trijn van Leemput nam als eerste de pikhouweel ter hand om de beruchte dwangburcht Vredenburg te slopen. Belle van Zuylen vroeg op een bal een heer ten dans en liet zich ontvallen dat zij geen talent had voor ondergeschiktheid. In ‘Kindjeshaven’ werd het leven van meer dan honderd joodse kinderen gered van het nazi-geweld dankzij Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom. Deze en nog meer Utrechtse vrouwen passeren de revue’.
Bent u al nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op:
www.wendyswandelingen.nl

Vrijdag 23 februari
Soosochtend bij OOK, Rijnstraat, 10.30 uur

VOORAANKONDIGING

In maart 2022 VOORJAARSLUNCH in de Gran Salon van Plein 7.
Nadere informatie volgt.